Fiskeriflåden Illustreret 2016 kan købes hos forhandlerne eller direkte herfra hjemmesiden.

Gratis : bliv abonnent på FFI - så får du 2015 udgaven gratis. info@fiskeriflaaden.dk  

 

 

 

 

  •   
  •  

 

  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  •    

Hvor fisker de nu. 2.

GG 438 Clipperton okt 2009.jpg
17-02-2010

Clipperton over hele Østersøen. Den svenske trawler Clipperton er i dag onsdag sejlet på fiskeri igen, efter at have været inde og losse 300 tons brisling til fabrikken i Västervik. Fabrikken nord for Øland der dog ikke i stand til at tage imod alt hvad der fanges af brisling i Østersøen, og derfor er det nødvendigt for Clipperton og de øvrige tre trawlere Carmona, Lövön og Themis også at levere til FF i Skagen. FF er i øvrigt ejer af fabrikken på den svenske østkyst.
Langt at sejle.
Der er langt at sejle for den svenske trawler Clipperton fra fiskepladserne ud for Estland til losning hos FF i Skagen. Det tager 2 ½ døgn at sejle til Skagen, og derfor er skipper Marcus Backman glad for at han nogle gange kan sejle ind til fabrikken Swe-Dan i Västervik og lande lasten af brisling. Det er vigtig for os at holde fabrikken, som kun kan tage imod 200 tons i døgnet i gang, siger skipper Marcus Backman til fiskeriflaaden.dk. Også slipper vi for den lange sejlads til Skagen, fortæller han.
Stor kvote efter brisling.
Clipperton og de øvrige tre trawlere, som fisker i samarbejde, har i alt 20.000 tons brisling i Østersøen. Marcus Backman fortæller at han og de øvrige trawlere, forventer at gå på tobis fiskeri i slutningen af april. Vi har en god kvote på tobis, men vi overvejer at lave byttehandler med danskerne om tobis for brisling i Østersøen. Marcus Backman er en af to skippere på Clipperton, som bytter hele besætningen hver uge. Fabrikken i Västervig fremstiller i øvrigt konsumprodukter af den friskfangede brisling, som eksporteres til Baltikum, Rusland og Ukraine.

Fiskeri Flåden - www.fiskeriflaaden.dk

Ultimate Web